Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2023-01-27
4/2023
IWJP.5453.4.2023.JSZY.2
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
Bupicain
5 mg/ml
roztwór do wstrzykiwań
Monico SpA, podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Shiraz Pharm Sp. z o.o., Ksawerów
Nie
GTIN i seria
Uzasadnienie
Pouczenie
Uwagi
Załączniki
Nazwa pliku
Decyzja wycofująca nr 4_2023 Bupicain.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji