Lista decyzji

Decyzja wycofania z obrotu

2022-09-01
21/2022
IWJP.5453.23.2022.ES.2
-
-
-
Opublikowane
POLSKA
Rodzaj produktu
Produkt leczniczy
Produkt leczniczy
Menaright Forte, Phytomenadion Injection 2mg/0,2 ml
2 mg/0,2ml
Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
podmiot odpowiedzialny: Alvita Pharma Pvt. Ltd z siedzibą w Indiach, podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: IMPILO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Będzinie
Nie
GTIN i seria
Uzasadnienie
Pouczenie
Uwagi
Załączniki
Nazwa pliku
Menaright Forte Decyzja wycofująca.pdf Pobierz
Powiązane decyzje
brak powiązanych decyzji